Przedszkole Waldorfskie w Olsztynie

Kontakt:

ul. Sakowicza 6, 10-758 Olsztyn
Telefon: 503 952 772
E-mail: bpiesak@poczta.onet.pl
zdjęcie slajdu

Oferta

Przedszkole jest miejscem gdzie spotykają się rodzice i dzieci z różnych środowisk społecznych, kulturowych i religijnych. Służy dziecku i jego rozwojowi. Rodzice i nauczyciele wspólnie tworzą naszą placówkę i są za nią odpowiedzialni.

Przedszkole powstało w listopadzie 1991 roku. Ma prawo noszenia nazwy "waldorfskie" nadane przez Internationale Vereinigung der Waldorfkindergarten e.v.

Dobór metod i organizacja pracy w przedszkolu określone są przez pedagogikę waldorfską. W ramach przyjętego programu realizowane są treści zawarte w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego określone przez MEN.

Przedszkole rozpoczyna i kończy zajęcia wychowawczo- dydaktyczne oraz ustala terminy przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich zgodnie z organizacją roku szkolnego określoną przez MEN.

Grupa przedszkolna jest obrazem rodziny, są w niej dzieci w różnym wieku (od 3 do 6 lat).Młodsze dzieci z podziwem przyglądają się pracy i zabawie dzieci starszych i z wielką cierpliwością czekają na moment kiedy i one będą takie duże. Dzieci starsze otaczają maluchy troską, udzielają im pomocy. W naturalny sposób doświadczają swojej siły, męstwa, odwagi, szacunku i gotowości niesienia pomocy innym. Dla dzieci 6 letnich prowadzone są dodatkowe zajęcia przygotowujące je do podjęcia nauki w szkole.

Formy pracy występujące w przedszkolu :

 • swobodna zabawa,
 • korowód ,
 • zabawy ruchowe, dydaktyczne,
 • małe formy teatralne,
 • inscenizacje,
 • zajęcia artystyczne: rysowanie kredką woskową , malowanie, modelowanie z wosku, gliny i masy papierowej,
 • zajęcia manualne: praca w drewnie, szycie, tkanie, wyplatanie,
 • czynności z zakresu gospodarstwa domowego: pieczenie chleba, wyrabianie masła, młócenie zboża, mielenie ziarna na mąkę przygotowanie zapasów na zimę(konfitury),
 • pielęgnacja ogrodu przedszkolnego: prace porządkowe, grabienie liści, sadzenie kwiatów,
 • eurytmia – prowadzi nauczyciel specjalista (eurytmista)

Zajęcia ekspresyjne i artystyczne odbywają się w określone dni tygodnia. Obchodzone święta związane z tradycjami ludowymi i chrześcijańskimi wplecione są w rytm roku. Obchodzimy takie święta jak: Dożynki, Święto Archanioła Michała, Św. Marcina – święto lampionów, Boże Narodzenie, święta Wielkanocne, powitanie wiosny, Św. Jana , dzień mamy, taty, babci i dziadka. Uroczyście obchodzony jest dzień urodzin każdego dziecka.

 

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola

Dzieci przyjmowane są w/g kolejności zgłoszeń, z uwzględnieniem wieku dziecka tak by w grupie zachować równowagę wiekową.

Procedury:
 • indywidualna rozmowa z rodzicami ,
 • przedstawienie koncepcji pedagogicznej Przedszkola Waldorfskiego,
 • zapoznanie się ze statutem przedszkola,
 • wywiad o dziecku,
 • spotkanie z dzieckiem, zabawa w grupie,
 • wypełnienie dokumentów i podpisanie umowy,

 

Rozwiązanie umowy może nastąpić:
 • na życzenie rodziców,
 • w innych sytuacjach po omówieniu problemu na kolegium nauczycieli.