Przedszkole Waldorfskie w Olsztynie

Kontakt:

ul. Sakowicza 6, 10-758 Olsztyn
Telefon: 503 952 772
E-mail: bpiesak@poczta.onet.pl
zdjęcie slajdu

Nasze cele

Celem naszej pracy jest zaspokojenie prawdziwych, podstawowych potrzeby małego dziecka , zapewnienie mu jego prawa do dzieciństwa do swobodnej zabawy i rozwoju pełnej osobowości. Nauczyciele przedszkola swoją praca opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjna wspomagają dziecko w jego indywidualnym rozwoju, w sferze żywego myślenia, głębi uczuć i twórczej aktywności tak by na dalszej drodze kształcenia, jako dorosły człowiek, mógł odkryć cel własnego życia i wykształcić własny sąd o świecie.

Pedagogika waldorfska

pedagogika
U podłoża pedagogiki waldorfskiej leży zasada uczenia się przez naśladowanie. Uczenie to rozwija się indywidualnie przez naśladowanie działania osób dorosłych, które są dla dziecka wzorcem.

Organizacja pracy w przedszkolu

środowiska społeczne
Przedszkole jest miejscem gdzie mogą spotkać się rodzice i dzieci z różnych środowisk społecznych, kulturowych i religijnych.

Założenia pracy w przedszkolu waldorfskim

Naczelnym założeniem wszelkich działań pedagogicznych nauczycieli naszego przedszkola jest uznawanie, ze każde dziecko jest niepowtarzalną osobowością i posiada prawo do swojego indywidualnego rozwoju. Dziecko w wieku przedszkolnym uczy się poprzez działanie. Wszystkimi zmysłami poznaje siebie i świat. W czasie realizacji materiału edukacyjnego nauczyciel przestrzega tej prawidłowości rozwojowej małego dziecka i nie skupia się w swoich działaniach tylko na rozwoju intelektualnym, dba również o rozwój wolitywny i emocjonalny wychowanków.

warunki
Przedszkole stwarza dzieciom odpowiednie warunki do pielęgnacji zmysłów oraz rozwoju myślenia, uczuć, woli działania, kreatywności i kształtowania poczucia własnej wartości. Warunki takie istnieją gdy dzieci przebywają w grupie różnowiekowej, maja kontakt z różnorodnymi, naturalnymi materiałami, przyrodą we wszystkich aspektach, gdy otaczają je subtelne barwy, dźwięki i kształty. Także wówczas, gdy w zabawie swobodnej zwiększać mogą zakres swoich doświadczeń ruchowych, społecznych i artystycznych.

Nauczyciele

Mgr Barbara Piesak
dyrektor, nauczyciel przedszkola
Mgr Agata Rogalska
nauczyciel przedszkola

Nauczyciele przedszkola posiadają wieloletni staż pracy w przedszkolu, mają ukończone studia pedagogiczne, różne formy doskonalenia zawodowego oraz Podyplomowe Studium Pedagogiki Waldorfskiej. Są nauczycielami mianowanymi.

Beata Kosowicz – eurytmista